Etno-mozi (vasárnap) • 2008. április 13. 10.00–18.00 • VIP terem (II. em.)
Szerkesztő: Kovács László (KONKAM Stúdió) • Köszönjük a Duna Televízió és a Dunatáj Alapítvány segítségét.április 13. vasárnap 10.00
KAZÁR: BÖLCSŐTŐL A SÍRIG
rendező-operatőr: Pigniczky Réka
operatőr: Gellért-Varga Zsuzsanna
forgatókönyv: Bodor Pálné Lídia
gyártó: 56Films
43 perc
Már csak kilencen járnak hagyományos népviseletben Kazáron, Nógrád megye egyik falujában. A kazári ruha a régió egyik legdíszesebb viselete – ebben a filmben megismerhetjük mindegyiket, a bölcsőtől a sírig.
A film egy Nógrád megyei, palócként számontartott község hagyományos népviseletét mutatja be. A kazári ruhának eredeti darabjai láthatók az ottélőkön – a születéstől az elmúlásig – oly módon, hogy olyan korú személy veszi fel, akinek annak idején illett felvenni. Mindegyik ruháról kiderül, hogy mit-mikor-hol viseltek a kazáriak az idők során. Nagyon fontos a falu és a néprajzi kutatások számára ez a film, mert lassan nem lesz senki a faluban, aki népviseltben jár és ismeri ennek hagyományat. A faluban jelenleg (2008. februárjában) hét idős asszony viseli a népviseletet, akiknek az életkora már 80 felett van. Amikor Bodor Pálné Lídia kazári lakós elkezdte a viseletek összegyüjtését három évvel ezelőtt, akkor még 18 olyan személy volt a faluban aki minden nap ilyen ruhában járt. Azon túl, hogy archiválási értéke van a Kazár: a Bölcsőtöl a Sírig című dokumentumfilmnek, tehát a jövő generációinak rögziti a kazári viseletet – amely az egyik legdíszesebb és változatosabb Magyarországon, emellett hiánypotló is e témában. Bodor Pálné olyan elemeket is fetárt a viseletről, amelyek kevésbé ismertek/használtak mint például a Kossuth gyász ruha illetve a törökolajos viselet, amely a kékfestő elődje volt. Ezeket a ruhákat az élet időrendi sorrendjébe helyezte, a bölcsötől a sírig, így feltárva a viselet korhoz kötődöttségét.

április 13. vasárnap 10.45
A ZENÉLŐ FALU
rendező: Orbán Ágnes
operatőr: Mertz Lóránd
forgatókönyv: Lengyel Gyula
gyártó: Titánia-Master Pro Kft.
72 perc
A zenélő családok délutánja megállította Püspökhatvan sorvadását, s olyan új folyamatokat indított el, amelyek új távlatokat nyitottak meg a falu lakói számára.

április 13. vasárnap 12.00
VÁSÁRFIA
rendező: Sipos István
operatőr: Bucsek Tibor, Jankura Péter
gyártó: Dunatáj Alapítvány
17 perc
Lírai etűd egy ember életéről, melyben felfénylik mindaz, amivel mások nem rendelkeznek: létperemén a teljesség igézete.

április 13. vasárnap 12.15
CSÁNGÓK
rendező: Fekete Ibolya
operatőr: Lovasi Zoltán, Trencsényi Klára
gyártó: Titánia-Master Pro Kft.
93 perc
A dokumentumfilm a moldvai csángók különös önképét és élethelyzetét igyekszik körüljárni.

április 13. vasárnap 13.45
ZÁPORESŐ, SZEBENI SZÉL
rendező-operatőr: Balog Gábor
gyártó: Dunatáj Alapítvány
17 perc
Lóvásár Nyárádszeredán.

április 13. vasárnap 14.00
CSENGŐ PÉNZEM NEM AD GONDOT
rendező-operatőr: Bálint Arthur
gyártó: Dunatáj Alapítvány
18 perc
A nyárádszeredai vásár.

április 13. vasárnap 14.20
ÖZVEGY
rendező: Domokos János
operatőr: Dömötör Péter
gyártó: Dunatáj Alapítvány
22 perc
Egyszerű történet. Csönd: Apró monoton házimunkák, vasalás, géphímzés (a cérna már nehezen talál be a tűbe), cipőpucolás, locsolás, fáradt pihenés.
Majd zaj, zene, zsibongás: a piac hetente, ahol a magányos özvegyasszony csacsog, viccelődik, találkozások, játékos alkudozások, piaci szórakozás, hangzavar, vidámság, ünnep. Majd megint a csönd, a magány: a hétköznapok. Az egyedül élő özvegyasszony hetente elballag a piacra, hogy kiegészítse szűkös nyugdíját, s oldjon magányán.


április 13. vasárnap 14.45
ARTYUM
rendező: Gazsó Zsuzsa
operatőr: Nagy Attila, Eszter Dániel
gyártó: MEDIAWAVE Nemzetközi Vizális Művészeti Alapítvány..
12 perc
„Az apám minden hangszeren játszott, de ő sehol sem tanulta a zenét. Egyszerűen csak fejlett volt a hallása, jó volt a hagja, és gyorsan tanult meg hangszereken játszani. Olyan 11 éves korom körül megtanított gitározni... nálunk a torokéneklést a művészet legősibb fajtájának tekintik, és az Altáj hegyekben, úgymond a legnagyobb büszkeség is. Van egy elbeszélő fajtája amit szentnek tekintenek. Némelyiket három-négy napon át éneklik... A torokéneklés hagyományához tartozik, hogy azt mondják, hogyha valaki jól megtanulta, akkor köteles valakinek átadni, legalább egy embernek”
Artyum Chepkonakova, altáji torok-énekes.


április 13. vasárnap 14.55
IMÁDSÁG
rendező: Mohi Sándor, Tánczos Vilmos
operatőr: Mohi Sándor
gyártó: Dunatáj Alapítvány
26 perc
Egy idős paraszt házaspár utolsó öt éve, küzdelme a mindennapi megélhetésért, létért.

április 13. vasárnap 15.20
MAGYARORSZÁGI NÉPI VISELETEK: Decs
rendező-operatőr: Kovács László
gyártó: Konkam Stúdió
26 perc
A „Magyar Népi Viseletek” c. videosorozat első darabja öt tájegység, közelebbről Bag, Decs, Jászság, Kalocsa-vidék, Rábaköz, Baranya, Felvidék, Kalotaszeg paraszti viseleteit mutatja be 11 kisfilmen. A különböző korosztályok részvételével, az ünnepi és hétköznapi élethelyzetek felidézésével, szeretnénk felhívni a figyelmet az öltözetek életkor, alkalom, egyéniség szerinti változatosságára, sokszínűségére. A felvételt igyekeztünk eredeti környezetben készíteni, hogy ez által is képet adjunk az öltözködést meghatározó tájegység, település hangulatáról. Ismertető szövegünk tartalmazza a viselet kialakulásának meghatározóit, a bemutatott viseletek leírását. Kazettánkat ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a népi viseletek iránt. Ajánljuk táncegyütteseknek, kik filmünket használhatják színpadi kosztümjeik elkészítéséhez. Ajánljuk hagyományőrző közösségeknek, kiknek filmünk modellként szolgálhat hagyományos viseletük rekonstrukciójához. Azok is használhatják azonban felvételeinket, kik szabásformák, díszítőmotívumok, hímzések iránt érdeklődnek. Készült a Muharay Szövetség szervezésében és megbízásából.

április 13. vasárnap 15.45
A MAGYAR NÉPTÁNC TÖRTÉNETE: A FORGATÓS PÁROS, A CSÁRDÁS
rendező-operatőr: Kovács László
gyártó: Konkam Stúdió
15 perc, 15 perc
Dr. Pesovár Ernő a magyar néptánckutatás jeles képviselője, aki kutatói munkássága mellett együttesvezetőként és koreográfusként is tevékenykedett, a közelmúltban távozott. Televíziós sorozatával emlékezünk rá. "Tánchagyományunk ismerete nélkül nem lehet teljes a Magyar művelődéstörténetről kialakított képünk. Néptáncaink ugyanis nemcsak az egyes vidékek, hanem a különböző történeti periódusok jellemző vonásait is őrzik. Az egyes történeti korszakok szemléletét, magatartás-formáit híven tükröző formai sajátosságok egyúttal arról vallanak, hogy tánckultúránk együtt lüktetett az európai táncos ízlés változásaival a középkortól a 19. századig. Mindezek egyéni hangvételű megfogalmazását az élmény erejével idézik elénk a hagyományban egymás mellett élő táncaink, melyek tehát nemcsak a magyar, de az egyetemes művelődéstörténet számára is nélkülözhetetlen tanulságokkal szolgálnak."

április 13. vasárnap 16.15
VIRÁGOM-VIRÁGOM
rendező: Neuberger Gizella
operatőr: Buglya Sándor
gyártó: Kecskemétfilm Kft.
9 perc
Virágom, virágszálam – így szólította régen a legény a leányt, akit megszeretett és feleségül választott. És valóban, a leány a menyasszonyi ruhájában olyan, mint egy különleges, egzotikus virág. Ennek a virággá válásnak a folyamatát láthatjuk a filmen egy autentikus Galga-menti, turai menyasszony-öltöztetési rítus fölelevenítése során.

április 13. vasárnap 16.25
ÉLETEK ÉNEKE
rendező: Bereczki Csaba
operatőr: Nemes Tibor
gyártó: Dialóg Filmstúdió
100 perc
Egy faluban, valahol Románia közepén, néhány ember állja körbe a 76 éves korában elhunyt híres magyar cigányzenész (Fodor Sándor „Neti”) sírját. Halálhírére összesereglett a régió összes zenésze, hiszen mindnyájan őt tekintették mesterüknek. Itt és most, mesterük emlékére zenélnek. A Mester elment, de egy új banda születik, a 27 tagú zenekar. A zene a főszereplők életének része, akár a levegő, vagy az étel. Egyszerű, természetes, varázslatos. A film ezeket a tragikus és örömteli pillnatokat láttatja esendő és sikeres sorsokon keresztül, mint egy szelíd road-movie. (Közreműködnek a szászcsávási banda tagjai, Zerkula János és sokan mások...)
Megosztás