Muharay-gála • 2020. március 22. vasárnap, 16.00–17.00 • Küzdőtér
A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség gálaműsora
muharay
Bukovinai mulatságok vízkereszttől húshagyatig

Az egyik leghányatottabb népcsoportunk a bukovinai székelység utódai mai gálaműsorunk szereplői, kik a régi mulatságok hangulatát idézik. Csíkszék, Háromszék, Udvarhelyszék székely népcsoportja az 1764-es madéfalvi veszedelem néven ismertté vált vérengzés révén vonult be történelmünkbe. Kétszáz éves hányattatás, többszörös jogfosztás, menekülés, elvándorlás, le- és kitelepítés szórta szét őket a világban, míg a 20. század nagy háborúinak viharában Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megye 39 falujában találtak új hazára. Hányattatásaik során végig megőrizték vallásukat, nyelvüket, huncutkodóan szellemes humorukat, dalaikat, táncaikat. Bár a szülőföld emléke már csak a legidősebbek emlékezetében él, de minden bukovinai család minden tárgyában, minden meséjében, a legapróbbak minden mozdulatában tovább él, az immáron ötödik, de végleges hazában, Magyarországon.
Fogadják őket szeretettel!

Muharay-gála

Szereplők:

Sebestyén István bukovinai székely mesemondó, a Népművészet Mestere
Nyitrai Marianna és Juhász Zoltán

Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége
Hőgyészi Székely Kör Bokréta Táncegyüttese
Izményi Székely Népi Együttes
Hidas Néptánc Egyesület
Sebestyén Ádám Székely Társulat – Kakasd
Teveli Fiatalok Egyesülete
Bátaszéki Székely Unokák Tánccsoport
Garai Ifjúsági Tánccsoport
Csátaljai Székelyek Baráti Köre
Ötszékely Táncegyüttes
Kisdorogi és kétyi dalkörök Jakab Éva vezetésével

Zenei kíséret:
Csurgó zenekar Siklósi Krisztián vezetésével
Delfin zenekar (rezes banda ) Balogh János vezetésével

A műsort szerkesztette és rendezte: Herczeg-Magó Marianna és Herczeg Gábor
Munkatárs: Galát Péter