Kodály Zoltán, a népzenekutató • 2017. április 22–23. szombat, vasárnap 10.00–19.00 • Kodály Zoltán terem (I. em.)

Fotó- és dokumentumkiállítás • Rendezte: Pávai István • Grafikai terv: Biri Elvira

kodaly kiallitas

A Hagyományok Háza 2007-ben fotó- és dokumentumkiállítással emlékezett az akkor éppen 125 éve született Kodály Zoltánra. A jubileumi tárlat áttekintette Kodály életművének azokat az állomásait, amelyek népzenekutatói szemléletének kialakulásához vezettek, illetve azokat a kutatási témaköröket, eredményeket, tudományos műhelyteremtő erőfeszítéseket, amelyek által a magyar népzenekutatás a nemzetközi etnomuzikológiai trendek élvonalába került.

Ezúttal a tíz évvel ezelőtti kiállítást felújítva, Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója tiszteletére tárjuk a Táncháztalálkozó közönsége elé.
„Tágasságot nekünk is...!” • 2017. április 23. vasárnap, 10.30–15.00 • Kodály Zoltán terem (I. em.)
A nyugati régió népzeneoktatási műhelyeinek koncertje, Halmos Béla emlékének ajánlva

Műsorvezető: Tóth Kornélia • Szervező: Farkas József

A népzeneoktatási műhelyek örvendetesen nagy száma miatt területi alapon, szakmai pályázat meghirdetésével alakítottuk ki a Táncháztalálkozó „Tágasságot nekünk is...!” műsorát. Tavaly a Dunától keletre, idén a Dunától nyugatra lévő megyék területén működő népzeneoktatási műhelyek – zeneiskolák és művészeti iskolák, alapítványi, egyházi vagy bármilyen más formában működő iskolák népzenei tanszakai – pályázhattak.

NKA csak logo rgb

A koncert a Táncház Alapítvány rendezésében, a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium támogatásával jött létre

10.30–10.45
Ördöngös Népzenetanoda – Komárom 

Széki lassú és csárdás
Széki sűrű és ritka tempó
Ördöngösfüzesi muzsika
Felkészítő tanár: Horsa István

10.5011.00
Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

Csilipán énekegyüttes – Tolna megyei népdalok
Kisrigó énekegyüttes – Szilágysági népdalok
Kenderzsupp Citeraegyüttes – Moldvai népdalok
Felkészítő tanárok: Kerekes Enikő és Mihályik Virág

11.0511.25
Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Tordas

Tóth Zsófia és zenekara – Széki muzsika
Székelyföldi táncdallamok András József játéka szerint
Somogyi összeállítás Farkas István furulyás repertoárjából
Kökény énekegyüttes – Mezőkölpényi dallamok
Tordasi Kiscsikók – Alföldi betyárdalok
Magyarpalatkai muzsika
Felkészítő tanárok:
Fazekasné Domak Anikó - citera, népi ének, népi ütős, népi furulya, folklórismeret, néptánctörténet
Kovács Márton Bence - népi hegedű, népi brácsa, tambura, népi bőgő
Hegedűs István - népi furulya
Németh Ildikó, Szabó Szilárd - népi játék, néptánc
Fersch Andrea - klasszikus furulya, blockflöte

11.2511.35
Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola 

Gömöri friss, hallgató és csárdás
Bonchidai dallamok
Felkészítő tanárok: Szabó Enikő, Pandák Viktor, Samu Zoltán

11.4011.50
Allegro AMI – Pápa 

Kalotaszegi legényes, csárdás és szapora c-mollban
Ördöngösfüzesi muzsika
Felkészítő tanár: Mesics György

11.5512.00
Martonvásári AMI 

Mezőkölpényi csárdás, korcsos és cigánycsárdás
Felkészítő tanár: Csőgör Róbert

12.0012.05
„Köszöntő” – Czidráné Bodza Klára népdalénekest, népi énektanárt születésnapja alkalmából felköszöntik tanítványai, tisztelői és barátai

12.1012.20
Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola – Pécs 

Alföldi csárdások – Recht Balázs - tekerő, Kőhidi Máté - esz-klarinét
Moldvai dallamok – Lukács Máté - koboz
Széki dalok – Siptár Bence - ének
Széki lassú, négyes, csárdás – Víg Banda
Felkészítő tanár: Havasréti Pál

12.25–12.40
Zselic Alapfokú Művészeti Iskola
Gyimesi táncdallamok
„Napom, napom” – Sóvidéki tánczene
Zselici dudanóták
Dunántúli dallamok
Felkészítő tanárok: György-Horváth László, Végh Andor, Karácsony Tamásné Bajzik Éva, Husi Gyula

12.45–12.55
Zengető együttes – Pécs 

Ördöngösfüzesi muzsika
„Pej paripám” – Bartók Béla ürögi gyűjtéséből
Felkészítő tanár: Bergics Lajos

13.00–13.20
Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola – Paks
Ugrósok tekerőn és tápai oláhosok
„Menyecske, menyecske...” – 
Szucsán Sára - ének
„Én felkelék” – Nyisztor Bence - furulya, Szucsán Sára - koboz
„Juhászlegény...” (Rimóc) – Benics Evelin - citera, ének
Madocsai verbunk és csárdás – Kovács Réka - citera
Felkészítő tanár: Havasréti Pál

13.25–13.50
Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola Népzene Tanszaka 

Magyarpalatkai szászka, szökős, sűrű csárdás
Simonfai ugrós és friss
Széki sűrű, ritka, csárdás
Moldvai népdalok – Veres Mihaela
Szilágysági figurázó, csárdás, friss Kanalas Imre prímás anyagából
Gyimesi keserves, lassú és sebes magyaros
Őrvidéki (burgenlandi) mars és friss
Felkészítő tanárok: Földesi Jánosné, Földesi János

14.10–14.15
Jókai Mór Általános Iskola Falapi Népdalkör – 
Pécs 
Falapi népdalkör – ormánsági népdalok
Vástyán Kadosa – mohácsi népdalok
Felkészítő tanár: Pappné Blaskó Éva

14.15–14.20
Harmónia Zeneiskola – Dunaföldvár 

Fafka Júlia – Sárközi dalcsokor
Felkészítő tanárok: Gelencsér Irén, dr. Juhász Katalin

14.20–15.00
Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium, Hermann László AMI és a Kodály Zoltán AMI – Székesfehérvár
Balázstelki népdalok
Csíkvacsárcsi katonadalok
Bácskai táncdallamok
Karádi népdalok
Kiskunsági népdalok
Szilágysági táncdallamok
Felsőiregi népdalok Bartók Béla gyűjtéséből
Bonchidai hangszeres muzsika
Bukovinai tánczene
Dél-alföldi összeállítás
Felkészítő tanárok: Cserta Balázs, Enyedi Ágnes, Garami Loretta, Héjja Bella, Kneifel György, Konkoly Csenge, Varró János, Zsikó Zsuzsanna

II. LegényEst • 2017. április 23. vasárnap, 15.30–16.30 • Kodály Zoltán terem (I. em.)
Zenés-táncos kerekasztal-beszélgetés Dr. Martin György munkásságáról, születésének 85. évfordulója tiszteletére

legenyest2


Meghívott vendégek: Andrásfalvy Bertalan, Berán István, Borbély Jolán, Karácsony Zoltán, Novák Ferenc, Zsuráfszky Zoltán
Moderátor: Novák Péter 

Táncosok: Appelshoffer János, 
Babinecz Sándor, Berecz István, Bordás Barna, Fundák Kristóf, Hajdú Flórián, Gyémánt Ádám, Kádár Ignác,  Kis István, Ramasz László, Sánta Gergő, Sikentáncz Szilveszter, Szeverényi Barna

Muzsikál: Papp István Gázsa, Székely Levente, Árendás Péter, Liber Róbert
Tánctudományi fórum • 2017. április 23. vasárnap, 17.00–18.10 • Kodály Zoltán terem (I. em.)
Az MTA Tánctudományi Munkabizottsága programja

Házigazda: Felföldi László

Előadók:

Andrásfalvy Bertalan DSc, etnográfus, az MTA Tánctudományi Bizottsága elnöke, az MMA levelező tagja

Bolvári-Takács Gábor PhD egyetemi tanár, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektorhelyettese

Felföldi László PhD néptánckutató, az MTA BTK ZTI ny. tudományos főmunkatársa, c. egyetemi tanár

Halász Tamás tánctörténész, a PIM Országos Színháztörténeti intézet és Múzeum Táncarchívuma vezetője

Stoller Antal koreográfus, a Vitézi Ének Alapítvány elnöke, az MMA rendes tagja

Varga Sándor PhD egyetemi adjunktus, a Magyar Etnokoreológiai Társaság elnöke


Az MTA Tánctudományi Bizottsága tagjai:

Elnök: Andrásfalvy Bertalan DSc, alelnök: Felföldi László PhD, titkár: Bolvári-Takács Gábor PhD, tagok: Barna Gábor DSc, Beke László CSc, Fodor Antal DLA, Fodorné Molnár Márta PhD, Fügedi János PhD, Kavecsánszki Máté PhD, Kővágó Sarolta CSc, Lázár Katalin PhD, Lőrinc Katalin DLA, Mizerák Katalin PhD, Németh András DSc, Ratkó Lujza CSc, Sándor Ildikó PhD, Sirató Ildikó PhD, Tóvay Nagy Péter PhD, Varga Sándor PhD, Vitányi Iván DSc.
A Magyar Etnokoreológiai Társaság eredményei • 2017. április 23. vasárnap, 18.10–18.30 • Kodály Zoltán terem (I. em.)Bemutatkozik a magyar néptánckutatás és néptáncmozgalom tagjai számára közös fórumot kínáló Magyar Etnokoreológiai Társaság (MET), amelynek egyik legfontosabb programja a 2017–18-ra meghirdetett táncfolklorisztikai gyűjtőpályázat.

Közreműködnek: Székely Anna, Varga-Deák Veronika, Varga Sándor
Megosztás