XL. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2021. április 23–25.

A kiválasztott menüponthoz tartozó cikk a menüsor alatt látható.

Bemutatkozik a Halmos Béla Program • 2016. április 2. szombat, 15.30–15.50 • Kodály Zoltán terem (I. em.)


bela_bacsi

Meghívott vendégek:

Doncsev András, az NKA alelnöke,
Liber Endre, a
Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiumának vezetője, valamint a Kollégium tagjai

Házigazda: Berán István

A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének elősegítése. A pályázati program feladata a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség bemutatásának elősegítése. Feladata továbbá, hogy a tartalmas, értékes népzenei és a népzenei hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek produkciói eljussanak a szélesebb közönséghez. Célja lehetőséget teremteni azoknak az alkotó és előadóművészeknek, akiknek a legnagyobb esélye van zenei kultúránk nemzetközi jelenlétének megerősítésében, a magyar modell terjesztésében.

Az NKA Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiumának tagjai:

• Liber Endre népzenész, a Hangvető Zenei Terjesztő Társulás egyik alapítója és művészeti vezetője, a kollégium vezetője;

• Árendás Péter zenész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének tanára, a Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum tárvezető helyettese;
• Berán István zenész, a Táncház Egyesület ügyvezetőségi tagja, annak képviselője;
• Eredics Gábor Kossuth-díjas zenész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének tanára, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a Vujicsics Együttes vezetője ;
• Sipos Mihály zenész, a Muzsikás Együttes prímása, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;
• Virágvölgyi Márta népzenész, az Óbudai Népzene Iskola hegedűtanára, a Hangszeres Népzenei Példatár sorozat szerkesztője
Kallós Zoltán életmű-kiállítás • 2016. április 2–3. szombat, vasárnap 10.00–18.00 • Kodály Zoltán terem (I. em.)
Kallós Zoltán életmű-kiállítás a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum rendezésében, Kallós Zoltán 90. születésnapja alkalmából

A kiállítás ünnepélyes megnyitójára április 2-án szombaton, 14.00 órakor kerül sor, Sebő Ferenc, valamint Székely Levente, Papp István Gázsa, Kelemen László és Liber Róbert közreműködésével.
„Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk, mert ez a kultúra tartott meg minket.”
Kallós ZoltánKallós ’90

„Ki is Kallós Zoltán? Kutató, gyűjtő, a szó legnemesebb értelmében: tanító?   A választ nagyon nehéz röviden megadni. »Kallós Zoltánban Bartók és Kodály mellett a 20. század egyik legnagyobb magyar folklórgyűjtőjét tisztelhetjük, akinek életét és szemléletét alapvetően meghatározta Martin Györgyhöz fűződő barátsága« − írta róla Pozsony Ferenc 2006-ban.

Kallós Zoltánnak kiemelkedő szerepe volt mind a magyarországi, mind a romániai magyar táncházmozgalom megszületésében és kibontakozásában, mai eredményeiben és megújulásában. Személyes kapcsolatrendszerén keresztül önzetlenül segített hozzá – népzene, néptánc, népköltészet iránt érdeklődő – teljes generációkat Mezőség, Gyimes, Kalotaszeg és Moldva népéletének megismeréséhez és megéléséhez. 

Népzenei gyűjtő útjait már diákként elkezdte Válaszúton, majd Kalotaszeg és Mezőség falvaiban folytatta. Gyűjtött Bartók nyomdokain Biharban is, Jagamas Jánossal együtt, majd Moldvában és Gyimesben tárt fel hatalmas anyagot. 14 000 darabot meghaladó népzenei anyagát az MTA Zenetudományi Intézetében helyezte el. Ma már beszerezhetetlen és pótolhatatlan néprajzi tárgyakat juttatott a budapesti Néprajzi Múzeumnak, a pécsi Janus Pannonius Múzeumnak és a szentendrei szabadtéri Néprajzi Múzeumnak is. Válaszúton, a Kallós Zoltán Múzeumban közel 10 000 darabos gyűjteményének legszebb darabjai láthatóak.

Kallós Zoltánt 90. születésnapja alkalmából köszönti a Táncháztalálkozón a Papp László Budapest Sportarénában, Kodály teremben látható kiállítás. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tárlata ízelítőt nyújt Kallós Zoltán életművéből, és felidézi a táncházmozgalomhoz szorosan kapcsolódó legfontosabb mozzanatait.”
dr. Bereczki Ibolya

daloskonyvKallós Zoltán válaszúti daloskönyve (1943)
Beszélgetés – koncert – bemutató • 2016. április 2. szombat, 11.00–18.30 • Kodály Zoltán terem (I. em.)

Háziasszony: Juhász Erika; Szerkesztő: Árendás Péter

11.00–12.15 „Kutatás és mozgalom” – a Magyar Etnokoreológiai Társaság kerekasztal-beszélgetése
Moderátor: Varga Sándor, Kovács Henrik

12.30–12.45 Balla Tibor és Bánfi Ádám műsora 

13.00–13.45 „Annus néni daloskönyve – Hideg Anna (Ördöngösfüzes) könyvbemutatója; km. Horsa István és zenekara

14.00–14.30 Kallós Zoltán-kiállítás  – megnyitó
km. Sebő Ferenc; Székely Levente, Papp István Gázsa, Kelemen László, Liber Róber

14.40–15.20 Varjos zenekar lemezbemutató koncertje 

15.30–15.50 Bemutatkozik a Halmos Béla Program
Meghívott vendégek: Doncsev András, az NKA alelnöke, Liber Endre, a Kollégium vezetője, valamint a Kollégium tagjai


16.00–16.30 Mezőkölpényi népzene – Szabó Viktor oktató DVD bemutatója; km. Adámy Zsolt, Szita Gábor, Csurkulya József, Bartha Z. Ágoston, Szánthó Zoltán, Lafkó Tibor, valamint Redő Júlia és Bohus György táncosok

16.45–17.30 „Keszü” – az Eszterlánc zenekar  lemezbemutató koncertje
km. Szilágyi Anna (Melegföldvár) és Törökcsingó Adorján (Mezőkeszü)

17.45–18.30 Ádám István Emlékzenekar koncertje

„Kutatás és mozgalom” • 2016. április 2. szombat, 11.00–12.15 • Kodály Zoltán terem (I. em.)
A Magyar Etnokoreológiai Társaság kerekasztal-beszélgetése a magyar néptáncmozgalom és néptánckutatás kapcsolatának lehetőségeiről

• Varga Sándor: A néptáncmozgalom és a magyar táncfolklorisztika kapcsolatának megújításáról. A Magyar Etnokoreológiai Társaság (MET) célkitűzései.

• Kovács Henrik: A MET pedagógiai munkacsoport bemutatása, a néptáncpedagógia mai módszertani problémái. Beszámoló az „Öreg táncos-e az öregtáncos?” kerekasztal-beszélgetésről.

• Varga Sándor és Kovács Dóra: A néptánckutatás aktuális kutatási témái, kérdései
- A magyar tánctípusokkal, táncdialektusokkal kapcsolatos új eredmények
- A férfi és a női szerepek a tánchagyományban
- Mi az autentikusság, avagy mi alapján ítél a zsűri?
- A tánctábor mint kutatási téma
• Táncpedagógusok mint kutatók
- Balogh János és Gunszt Andrea baranyai kutatásainak bemutatása
- Halmi Zoltán kétegyházi kutatásainak bemutatása
- Resóczki Roland vajdasági kutatásainak bemutatása
• Hazai műhelyek működése
- Lévai Péter: A Magyar Táncművészeti Főiskola képzésének bemutatása
- Csuri Szandra: A Szegedi Tudományegyetem táncfolklorisztikai és táncantropológiai szakiránya
• Magyar tánckutatók nemzetközi porondon
- Székely Anna: A Choreomundus nemzetközi program diákszemmelMegosztás