„Hagyomány – Örökség – Közkultúra könyvbemutató • 2011. április 3. vasárnap, 15.30 • Vásárhelyi László terem (II. em.)

Házigazda: Diószegi László

Közreműködik: Balogh Balázs


Hagyomány – Örökség – Közkultúra
A magyar népművészet helye és jövője a Kárpát-medencében

Az országos népművészeti szövetségek (Martin György Néptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Táncház Egyesület, Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza) 2010-ben olyan nagyszabású konferencia megszervezését határozták el, amely tisztázni kívánta a hagyományőrzéssel kapcsolatos elméleti, a népművészeti mozgalommal kapcsolatos gyakorlati kérdéseket, és hangsúlyosan foglalkozni kívánt a népművészeti mozgalomnak a magyar társadalomban elfoglalt szerepével és stratégiájával. A konferencia megszervezésére a Teleki László Alapítványt kérték fel.
Kiemelkedő jelentőségű volt, hogy a konferencia megrendezésében társszervezőként részt vett a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete. Ezzel az együttműködéssel több évtized után ismét összefogott a néprajztudomány és a népművészeti mozgalom annak érdekében, hogy egymás problémáit megismerve keressenek választ a XXI. századi hagyományőrzéssel kapcsolatos kérdésekre.
A konferencia megszervezését az is indokolta, hogy a táncházmozgalom kialakulásának kezdete, az 1970-es évek óta alig volt olyan fórum, amely helyet biztosított volna a folklorizmus új hulláma által felvetett kérdések, jelenségek megvitatására. Különösen fontos volt az elmúlt két évtized értékelése, hiszen a rendszerváltást követően Magyarország társadalma mélyreható változásokon ment keresztül, és ezek a változások érintették a hagyományőrzéssel kapcsolatos kérdéseket. Másrészről látnunk kell, hogy Magyarország, amelyet földrajzi elhelyezkedésének, történeti fejlődésének köszönhetően népművészeti nagyhatalomként tartottak számon, ma kezdi elveszteni ezt a státuszát. Skandináviában, a Baltikumban, de akár a közép-európai térség országaiban is jelentős eredményekre lehet és kell felfigyelni. A népművészeti mozgalmak elismertebbek, nagyobb szubvenciót kapnak, a médiában nagyobb helyet foglalnak el és a társadalmi megbecsültségük is nagyobb.
A konferencián (2010. március 26-27.) előadások hangoztak el a néptánc, népzene, kézművesség témakörökben. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetnek köszönhetően mindhárom témakört tudományos alapossággal elemző értekezéseket is hallhatott a nagyszámú érdeklődő közönség.
A konferencián az elmúlt évtizedek legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakemberei mellett megszólaltak a táncházmozgalom kibontakoztatásában meghatározó szerepet játszó személyiségek. Részt vettek a határainkon túli és a diaszpórában élő magyarság képviselői és a kérdéskörrel foglalkozó nyugat-európai és egyesült államokbeli szakemberek is. Az internet segítségével bekapcsolódhattak a világ távoli kontinensei magyar táncegyütteseinek vezetői is, akik beszámoltak munkájukról, eredményeikről és problémáikról.
A XXX. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásárra megjelenő kötet nem tartalmazza a konferencia teljes programját. Nem tudjuk bemutatni az írásban nem átadott, szabadon elmondott előadásokat, s a vitákat. Úgy gondoljuk, hogy a könyv így is hiánypótló és kiemelkedően fontos. Tudományos és mozgalmi pillanatkép a hetvenes években kibontakozó, mára felnőtt korba érő, Magyarország jó hírét keltő igazi „hungarikumról”, a táncházmozgalomról.

Diószegi László
szerkesztő

Új Pátria” CD-sorozat • 2011. április 3. vasárnap, 15.00 • Vásárhelyi László terem (II. em.)


AZ UTOLSÓ ÓRA GYŰJTÉS ÉS AZ ÚJ PÁTRIA SOROZAT

A századforduló legnagyobb szabású kárpát-medencei népzenei gyűjtése, az Utolsó Óra program Kelemen László ötletéből kiindulva, az ő vezetésével a Fonó Budai Zeneházban zajlott 1997 és 2001 között.

1997 szeptemberétől kezdve rendre felvétel készült a még élő falusi hagyományos népzenei együttesekkel. Egy-egy zenekar megközelítőleg teljes, több etnikumot is kiszolgáló repertoárjának felgyűjtésére három-öt nap állt rendelkezésre, ezért jutott idő arra is, hogy ne csak a dallamkészletet, hanem a zenével, tánccal, népszokásokkal kapcsolatos szöveges adatokat is rögzítsék. Lehetőség szerint a zenekarokkal egy-egy pár táncos, illetve egy-két énekes is érkezett. Az Utolsó Óra programban összesen 1250 CD telt meg zenével és szöveges adatokkal.

A nagyközönség számára Új Pátria néven indult el az a CD sorozat, ahol zenekaronként egy reprezentatív lemezen hallható a gyűjtött zenei anyag legjava. 1998 és 2004 között a Fonó Budai Zeneház 18 CD-t adott ki, majd a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával 2010-ben további 50 CD-vel egészült ki a sorozat.

Bővebb információ a www.utolsoora.hu oldalon.

Meghívott előadók: Kelemen László, Agócs Gergely, Árendás Péter

Muzsikálnak az Utolsó Óra programban részt vett zenekarok Szászcsávásról, Tótraszlavicáról és Zsarolyánból.

A 2011-es Aranysarkantyús és Aranygyöngyös táncosok műsora
2011. április 3. vasárnap, 16.00 • Vásárhelyi László terem (II. em.)

Szerkesztő: Szűcs Gábor, Mlinár Pál • Háziasszony: Bakonyi Erika

Muzsikál: Pál István „Szalonna” és bandája


• Bagi csárdás – Mlinár Zsuzsa és Mlinár Péter, Hajdú Zsuzsa és Sima Zoltán, Szokolik Melinda és Szokolik Szabolcs, Babus Barbara (kíséri: Szabó Zoltán), Bárdos Zsuzsanna (kíséri: Körmendi Tamás)

• Ördöngősfüzesi sűrű magyar és ritka fogásolás: Sikentáncz Szilveszter, Szűcs János, Ramasz László, Szabó Csaba, Appelshoffer János

• Melegszamosi  román invertita és szapora – Kocsis Enikő (kíséri: Fitos Dezső)

• Magyarpalatkai szökős és sűrű csárdás – Mlinár-Kőrösi Katalin (kíséri: ifj. Mlinár Pál)

• Marossárpataki verbunk – Szabó Csaba

• Vajdaszentiványi batuka és csárdás – Mlinár Zsuzsa és Mlinár Péter

• Nagyecsedi  verbunk – Berecz István, Darabos Péter, Fundák Kristóf, Farkas Tamás, Moussa Ahmed

• Nagyiváni csárdás – Szokolik Melinda, Szokolik Szabolcs

• Dámóci csárdás – Bárdos  Zsuzsanna (kíséri: Körmendi Tamás)

• Szilicei csárdás – Babus Barbara (kíséri: Szabó Zoltán)

• Vitnyédi csárdás és friss – Hajdú Zsuzsanna, Sima Zoltán
   
• Széki férfi táncok – Appelshoffer János

• Szilágysági férfi táncok – Sikentáncz Szilveszter

• Gyimesi féloláhos és verbunk – Ramasz László

• Bonchidai férfitáncok – Farkas Tamás

• Pálpataki csárdás – Mohácsyné Lőrincz Hortenzia (kíséri: Kovács Norbert) 

• Felsőtiszavidéki pásztorbotoló – Moussa Ahmed

• Cigány botoló – Fundák Kristóf (kíséri: Kaszai Lili)

• Örkői rományos és sebes cigányos – Kiss István (kíséri: Kádár Kata)

• Kalotaszegi legényes – Szűcs János, Berecz István, Darabos Péter

• Bogártelki csárdás és szapora – Kis István (kíséri: Kádár  Kata), Mohácsyné Lőrincz Hortenzia (kíséri: Kovács Norbert), Mlinár-Kőrösi Katalin (kíséri: Mlinár Pál), Kocsis Enikő (kíséri: Fitos Dezső)
                               

Megosztás